Chính sách nhân bản & trách nhiệm với cộng đồng

1. Chính sách nhân bản tại Lien Minh Group

Lien Minh Group xác định nguồn nhân lực chính là sức mạnh bền vững nhất của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi đặc biệt quan tâm, chăm sóc chất lượng đời sống & vun đắp giá trị tinh thần cho toàn thể thành viên của tập đoàn bằng nhiều chính sách nhân bản, nhân văn cho cán bộ nhân viên như:

  • Trợ cấp chăm sóc sức khỏe & hình thể.
  • Trợ cấp nuôi dưỡng thân tâm cho con của cán bộ nhân viên.
  • Chính sách “Tri ân Vu lan báo hiếu” và đền ơn đáp nghĩa đối với cha mẹ của cán bộ nhân viên.
  • Học bổng thưởng nóng cho các con em cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc.
  • Trợ cấp khó khăn tài chính cho toàn thể cán bộ nhân viên khi cấp bách
  • Đi du lịch, nghĩ dưỡng, tham quan.
  • Và nhiều chính sách khác trong thời gian tới,…
Chương trình Trung Thu & Trao học bổng hàng năm của Lien Minh Group
Chương trình Trung Thu & Trao học bổng hàng năm của Lien Minh Group

2. Trách nhiệm của Lien Minh Group với cộng đồng

Lien Minh Group nhận thức sản phẩm & dịch vụ của doanh nghiệp ngoài mang lại lợi ích cho cán bộ nhân viên còn phải đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng & xã hội. Bằng tấm lòng của mình, hàng năm Lien Minh Group thường tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, góp phần chia sẻ bớt những khó khăn với các đối tượng kém may mắn, với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, người dân vùng sâu – vùng xa.

Lien Minh Group thường xuyên chia sẻ cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn
Lien Minh Group thường xuyên chia sẻ cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn