Hoạt động

Lien Minh Group trao tặng khẩu trang phòng dịch Covid 19 tại Lâm Đồng

1947

Sáng ngày 15-6-2021 đại diện Ban lãnh đạo Lien Minh Group đã trực tiếp trao tặng hàng trăm ngàn khẩu trang tới các trung tâm y tế của Tp Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đức Trọng và các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong chương trình phòng chống dịch Covid-19. Qua đây Lien Minh Group hy vọng góp một phần nào cùng thành phố chung tay phòng chống dịch, mong cho Việt Nam sớm hết dịch bệnh và ổn định trở lại.

Một vài hình ảnh từ chương trình:

“Nói đến Liên Minh – Niềm tin là sức mạnh”