Tin tức

Quy định chuyển nhượng Nhà Đất với đối tượng là đồng bào tại Lâm Đồng

1391

Quy Định Chuyển Nhượng Nhà Đất Với Đối Tượng Là Đồng Bào Tại Lâm Đồng cập nhật tháng 12-2020. Từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không còn thủ tục xác nhận nhu cầu sử dụng, diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất. Việc này đã được UBND tỉnh bãi bỏ theo Quyết định 39/2020/QĐ-UBND.

Quyết Định 08/2015/QĐ-UBND – Quy Định Chuyển Nhượng Nhà Đất Với Đối Tượng Là Đồng Bào Tại Lâm Đồng.

Ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND. Quy định về điều kiện chuyển nhượng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho; cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài các quy định chung của pháp luật theo Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND đã đặt thêm các điều kiện gây không ít khó khăn; làm cản trở giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất của hộ gia đình; cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung Quyết Định 08/2015/QĐ-UBND

https://drive.google.com/file/d/1XxHRIjfycTxAJvU3EpBs9Y0R5xGoL_9H/view?usp=sharing

Cụ thể đó là:

“ Hộ đồng bào đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và không phải đất nêu tại điểm a, b, c khoản này được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác; hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động.

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để phân chia tài sản do ly hôn, thừa kế theo quy định của pháp luật.

– Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của mỗi hộ nhiều hơn 0,6 ha; có nhu cầu chuyển nhượng; tặng cho; cho thuê quyền sử dụng đất và sau khi chuyển nhượng; tặng cho; cho thuê quyền sử dụng đất thì diện tích đất tối thiểu còn lại của mỗi hộ vẫn lớn hơn hoặc bằng 0,6 ha.

– Hộ đồng bào còn nơi ở khác trên địa bàn tỉnh; việc chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê diện tích đất ở không gây khó khăn đến sản xuất và đời sống của họ.”

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND – Bãi Bỏ Quy Định Chuyển Nhượng Nhà Đất Với Đối Tượng Là Đồng Bào Tại Lâm Đồng.

Ngày 02 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 39/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về điều kiện chuyển nhượng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho; cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình; cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định 39/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Nội dung Quyết định 39/2020/QĐ-UBND

https://drive.google.com/file/d/1XKZ5VsyHkY2BJfv02o9h6-k8Sjw5lfta/view

Việc bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Áp dụng chung cho cả nước đã tạo điều kiện thuận lợi; thúc đẩy giao lưu dân sự về quyền sử dụng đất của hộ gia đình; cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

0 ( 0 bình chọn )

Lien Minh Group – Tập đoàn Liên Minh

https://lienminhgroup.vn
Với triết lý kinh doanh “Thách thức chính là cơ hội” cùng phương thức kinh phù hợp với xu hướng thị trường. Lien Minh Group đã nhanh chóng khẳng định được vị trí và thương hiệu của mình trên thị trường.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *