Cây Thông Cô Đơn Đà Lạt Ở Đâu?

Cây thông cô đơn Đà Lạt là cây thông mà ai cũng ao ước được chiêm ngưỡng khi đến Đà Lạt. Biết bao người đặt ra câu hỏi tại sao lại là cây thông cô đơn? Ở đó có gì thú vị không? Cây thông cô đơn nằm bên bờ hồ ĐanKia ở khu vực […]